Công bố giá vật liệu xây dựng quý I/2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ I/2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN 
Theo báo www.ninhthuan.gov.vn

Link tải : báo giá quý 1/2016.pdf​